image001

 

 

 

                         KARTA INFORMACYJNA

 

 

    DM-I

 

 

                                                      TEMAT SPRAWY:

Nowe świadectwa w zakresie ochrony statku

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Dokumentów Marynarzy

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 440-34-63fax: 488-03-26

e-mail: bdownar@ums.gov.pl

 

 PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 937 z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

-         Wniosek wzór

-         zaświadczenie o ukończeniu kursu

-         szczegółowe informacje znajdują się tutaj

 

  II. OPŁATY:

 

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do Ustawy  z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm. ). 

Aktualny cennik znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów”.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

 IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.