image001

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

DM-I

 

TEMAT SPRAWY:

Uzyskanie świadectw: ratownika i starszego ratownika

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Dokumentów Marynarzy

 ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 440-34-63, fax: 488-03-26

e-mail: bdownar@ums.gov.pl

 

  PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r. poz. 937 z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

-         Wniosek

-         Załączniki

 

Osoba ubiegająca się o wydanie świadectwa ratownika powinna posiadać aktualne świadectwo w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, co najmniej 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich oraz ukończony kurs ratownika w ośrodku szkoleniowym.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie świadectwa starszego ratownika powinna posiadać aktualne świadectwo w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, świadectwo ratownika oraz ukończony kurs starszego ratownika w ośrodku szkoleniowym.

 

Załączniki wymagane do wniosku o wydanie

świadectwa RATOWNIKA i świadectwa STARSZEGO RATOWNIKA

 

Nazwa załącznika

Ratownik

Starszy ratownik

1 fotografia

X

X

Wyciąg pływania

X

_

Zaświadczenie o zaliczonym kursie

X

X

Ważne świadectwo ITR

X

X

Świadectwo ratownika

-

X

 

 

II. OPŁATY:

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku

do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.). 

Aktualny cennik znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów”

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.