image001

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

DM-I

TEMAT SPRAWY:

Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Dokumentów Marynarzy

 ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 440-34-63, fax: 488-03-26

e-mail: bdownar@ums.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r. poz. 937 z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-     Wniosek

-     Załączniki, zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich: dział II, oraz

·         Wyciąg pływania (jeśli jest wymagana praktyka pływania)

·         Świadectwo szkolne/ dyplom uczelni

·         Świadectwo zdrowia

·         2 zdjęcia (aktualne, legitymacyjne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy)

 

 

II. OPŁATY:

 

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.). Aktualny cennik znajduje się w zakładce „opłaty za wydanie dokumentów”.

 

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds.  gospodarki morskiej za pośrednictwem

tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.