22 kwiecień 2016      Administrator      Informacje

Suma wartości ewidencyjnej środków trwałych wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosi: 1 692 924 842,91, w tym:

 

Grupa 0 - Grunty:

38.615.865,11 zł

Grupa 1 - Budynki i lokale:

32.294.047,14 zł

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

1.518.690.213,45 zł

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne:

1.168.491,44 zł

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

13.400.565.16 zł

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

1.927.847,15 zł

Grupa 6 - Urządzenia techniczne:

41.131.006.85 zł

Grupa 7 - Środki transportu:

43.178.494.51 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

2.518.312,10 zł

 

Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu: 5.764.278,99 zł.

Wartość zbiorów bibliotecznych: 41.992,33 zł.

Wartość środków niematerialnych i prawnych: 3.167.626.80 zł.

 Metryka informacji

  Utworzono: 22 kwiecień 2016   Poprawiono: 13 maja 2016 Odsłony: 3062