22 kwiecień 2016      Administrator      Informacje

Prawne podstawy działania:

 

1) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 438 z późn. zm.),
3) Statut Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastuktury z 2011 r. Nr 3, poz. 16),
4) Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego w Szczecinie, wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 listopada 2006 r. Metryka informacji

  Utworzono: 22 kwiecień 2016   Poprawiono: 15 lipiec 2016 Odsłony: 3517