29 maja 2015      Administrator      Informacje

Rejestracja statku

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F01 ( doc ) ( pdf )

Rejestracja statku w budowie

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F02 ( doc ) ( pdf )

Zmiana wpisu w rejestrze

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F03 ( doc ) ( pdf )

Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F06 ( doc ) ( pdf )

Osoby do kontaktu:
- Renata Majorczyk - Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598
- Joanna Suszko–Nowak – Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598

 Metryka informacji

  Utworzono: 29 maja 2015   Poprawiono: 09 marzec 2020 Odsłony: 12627