• Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" POIS.02.01.00-00-0028/17-00
  Data publikacji: 28-04-2021 10:20
  Znak sprawy PO-II.2600.1.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont oznakowania nawigacyjnego
  Data publikacji: 28-04-2021 10:20
  Znak sprawy PO-II.2610.9.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Dostawa z montażem wind (wciągarek hydraulicznych) na pogłębiarkę Mątwa
  Data publikacji: 28-04-2021 09:20
  Znak sprawy PO-II.2610.12.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Remont stałego oznakowania nawigacyjnego: „Stawa Dolna nabieżnika Święta”
  Data publikacji: 26-04-2021 13:25
  Znak sprawy PO-II.2610.15.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • P Dostawa dwóch samochodów z napędem 4×4 typu pick-up
  Data publikacji: 16-04-2021 15:05
  Znak sprawy PO-II.2610.13.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Kołobrzeskiego
  Data publikacji: 14-04-2021 11:20
  Znak sprawy PO-II.2610.14.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl
 • Aktualizacja oprogramowania hydrograficznego Hypack do wersji programu 2021-2022 oraz rozszerzenie dwóch licencji do wersji Hypack Max & Hysweep
  Data publikacji: 09-04-2021 10:05
  Znak sprawy PO-II.2610.10.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Przeglądy okresowe obiektów budowlanych Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Data publikacji: 06-04-2021 09:50
  Znak sprawy PO-II.2610.8.21
 • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie gminy Międzyzdroje i Dziwnów”.
  Znak sprawy: PO-II.2610.7.21.
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa położonych w obszarze pasa technicznego, przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie miasta Świnoujście
  Znak sprawy: PO-II.2610.6.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Podział nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów leśnych Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, na terenie powiatu Sławieńskiego
  Znak sprawy: PO-II.2610.5.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Budowa budynku magazynowego na potrzeby m. in. przechowywania hydrografu na terenie bazy remontowej ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo
  Znak sprawy: PO-II.2610.2.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl

 • Analiza bezpiecznej eksploatacji statków na torze wodnym Świnoujście- Szczecin
  Znak sprawy: PO-II.2610.1.21
  • Dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu publikowane są na stronie prowadzonego postępowania: ums.ezamawiajacy.pl
 • Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”- zadanie 4.
  Termin składania ofert 12.02.2021 r godz. 10:30
  Znak sprawy: PO-II.260.55.20

 • Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb UMS w latach 2021-2024.
  Termin składania ofert 21.12.2020 r godz. 10:30
  Znak sprawy: PO-II.260.49.2020