W celu realizacji zadań określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Morskim w Szczecinie powołano zespół ds. zapewnienia dostępności takim osobom.

Koordynatorzy ds. dostępności:

Szczecin

Stanisław Sobański, tel. 91 44 03 271, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rafał Wołoszun, tel. 91 44 03 380, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Witkowska, tel. 91 44 03 505, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Stawiarski, tel. 91 44 03 386, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Artur Damecki, tel. 91 44 03 517, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Słupsk

Arkadiusz Woś, tel. 59 84 74 203, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Trzebież

Mariola Ziarkiewicz, tel. 91 312 84 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Informacje ze strony internetowej oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie udostępniane są na poniższych warunkach:
1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Morskiego w Szczecinie,
2. należy podać datę pozyskania informacji,
3. należy poinformować o przetworzeniu informacji, jeśli miało ono miejsce.

Informacje sektora publicznego są udostępniane przez Urząd Morski w Szczecinie do ponownego wykorzystywania bez opłat.

Tryb odwoławczy: zastosowanie mają art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Urząd Morski w Szczecinie nie zawierał umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Morski w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skan załączonej petycji wraz z informacją: PDF
Data złożenia petycji: 1 lutego 2024 r.
Aktualny status petycji: rozpatrzono
Data rozpatrzenia petycji: 14.02.2024 r.