• Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "DOROTKA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.

  • Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00.

  • Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:00

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:
1) Motorówka o nazwie „DOROTKA” (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – klasa statku: *bKM 2 op rob L; typ statku: motorówka; materiał: stal; rok budowy: 1976; stocznia: „ODRA” Szczecin


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:
1) Motorówka o nazwie „AGA” (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – klasa statku: *bKM 1 pat x; typ statku: motorówka; materiał: laminat; rok budowy: 1999; stocznia: „Ustka” w Ustce.


Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:
1) Statek specjalistyczny o nazwie „PLANETA” (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – klasa statku: *KM BUOY TENDER I [1] (L1); typ statku: specjalistyczny; nr IMO: 8121513; nr rejestru PRS: 680059; materiał: stal; rok budowy: 1982; stocznia: Stocznia Północna Gdańsk; pojemność brutto: 905; nośność: 242 t


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie dla Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki – na czas nieoznaczony, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 21.04.2021 r.:
1) Pojazd Dresel MCT (YAMAHA Grizzly) – nr rej. ZS 531P


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Bukowsko, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko – na czas nieoznaczony, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 21.04.2021 r.:
1) Samochód osobowy FORD TRANSIT (nr rej. ZS 6468H)
2) Samochód osobowy KIA Carnival (nr rej. ZS 637MM)
3) Samochód osobowy SKODA Superb (nr rej. ZS 465MR)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Sadki, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka o nazwie „ŁM-UMS-8” oraz przyczepa transportowa (przekazane na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 28.01.2021 r.)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka o nazwie „MIRKA” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 04.02.2021 r.)
2) Motorówka o nazwie „MOT-KP-1” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 16.02.2021 r.)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz Powiatu Nakielskiego, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 16.11.2020 r. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie na rzecz Powiatu Nakielskiego, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-22” (1986 rok budowy)
2) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-23” (1987 rok budowy)