• Rejestracja statku
  • Rejestracja statku w budowie
  • Zmiana wpisu w rejestrze
  • Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

Osoby do kontaktu:

  • Renata Majorczyk - Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598
  • Joanna Suszko–Nowak – Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598