Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymieniony zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego zostanie określony w odrębnym ogłoszeniu

  Zbędny składniki rzeczowe majątku ruchomego:

  • Statek specjalistyczny o nazwie „PLANETA” (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – klasa statku: *KM BUOY TENDER I [1] (L1); typ statku: specjalistyczny; nr IMO: 8121513; nr rejestru PRS: 680059; materiał: stal; rok budowy: 1982; stocznia: Stocznia Północna Gdańsk; pojemność brutto: 905; nośność: 242 t

   • Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że posiada niżej wymienione zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego. Sposób zagospodarowania niniejszych zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego zostanie określony w odrębnych ogłoszeniach.

    Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

    • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700, nr VIN: JY4AM09W060007324 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – marka: Yamaha; grupa: czterokołowce; model: Grizzly 700; rok produkcji: 2006; nr VIN: JY4AM09W060007324; jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym.
    • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700, nr VIN: JY4AM09W060007701 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – marka: Yamaha; grupa: czterokołowce; model: Grizzly 700; rok produkcji: 2006; nr VIN: JY4AM09W060007701; jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym.
    • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700, nr VIN: JY4AM09W060007702 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – marka: Yamaha; grupa: czterokołowce; model: Grizzly 700; rok produkcji: 2006; nr VIN: JY4AM09W060007702; jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym.
    • Pojazd ATV Yamaha Grizzly 700, nr VIN: JY4AM09W060007703 (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – marka: Yamaha; grupa: czterokołowce; model: Grizzly 700; rok produkcji: 2006; nr VIN: JY4AM09W060007703; jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym.

    Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego:

    • Samochód ciężarowy Mitsubishi L200, nr rej.: ZS 7137H (wraz z wyposażeniem dodatkowym) – marka: Mitsubishi; model: L200; wersja: Invite; rok produkcji: 2006; nr rejestracyjny: ZS 7137H; nr VIN: MMBJNKB407D045655; jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym.

    Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionego zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejszy składnik rzeczowy majątku ruchomego został przekazany zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

    Zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego przekazany nieodpłatnie dla Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki – na czas nieoznaczony, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 21.04.2021 r.:
    1) Pojazd Dresel MCT (YAMAHA Grizzly) – nr rej. ZS 531P


    Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Bukowsko, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z zasadami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

    Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko – na czas nieoznaczony, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 21.04.2021 r.:
    1) Samochód osobowy FORD TRANSIT (nr rej. ZS 6468H)
    2) Samochód osobowy KIA Carnival (nr rej. ZS 637MM)
    3) Samochód osobowy SKODA Superb (nr rej. ZS 465MR)


    Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

    Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Sadki, na czas nieoznaczony:
    1) Motorówka o nazwie „ŁM-UMS-8” oraz przyczepa transportowa (przekazane na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 28.01.2021 r.)


    Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

    Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na czas nieoznaczony:
    1) Motorówka o nazwie „MIRKA” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 04.02.2021 r.)
    2) Motorówka o nazwie „MOT-KP-1” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 16.02.2021 r.)


    Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz Powiatu Nakielskiego, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 16.11.2020 r. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

    Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie na rzecz Powiatu Nakielskiego, na czas nieoznaczony:
    1) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-22” (1986 rok budowy)
    2) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-23” (1987 rok budowy)