• Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. statku specjalistycznego o nazwie "PLANETA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 17.05.2021 r., do godziny 13:00.

    • Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. motorówki o nazwie "AGA". Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 30.04.2021 r., do godziny 13:00.


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Gminy Sadki, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Gminy Sadki, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka o nazwie „ŁM-UMS-8” oraz przyczepa transportowa (przekazane na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 28.01.2021 r.)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka o nazwie „MIRKA” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 04.02.2021 r.)
2) Motorówka o nazwie „MOT-KP-1” (przekazana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 16.02.2021 r.)


Zgodnie z § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 r. poz. 2004), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o nieodpłatnym przekazaniu niżej wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz Powiatu Nakielskiego, na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych z dnia 16.11.2020 r. Niniejsze składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przekazane zgodnie z przepisami § 38 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przekazane nieodpłatnie na rzecz Powiatu Nakielskiego, na czas nieoznaczony:
1) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-22” (1986 rok budowy)
2) Motorówka hydrograficzna „HYDROGRAF-23” (1987 rok budowy)