<h1>Sprawozdania finansowe</h1>

<ul>
<li><a href="https://www.ums.gov.pl/sprawozdania/rachunek_zyskow_i_strat_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rachunek zysków i strat 2020</a><br />
<ul>
<li><a href="https://www.ums.gov.pl/sprawozdania/informacja_dodatkowa_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Informacja dodatkowa 2020</a></li>
<li><a href="https://www.ums.gov.pl/sprawozdania/zestawienie_zmian_w_funduszu_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zestawienie zmian w funduszu 2020</a></li>
<li><a href="https://www.ums.gov.pl/sprawozdania/bilans_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bilans 2020</a></li>
</ul>
</li>
</ul>