Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Szczecin Pilot informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów morskich i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Szczecin Pilot.

Treść informacji została zamieszczona poniżej.