Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przeprowadza obowiązkowe audyty agencji pośrednictwa pracy marynarzy w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845) oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569). Świadczenie usług pośrednictwa pracy może nastąpić dopiero po pozytywnym audycie i uzyskaniu właściwego dla siedziby agencji Dyrektora Urzędu Morskiego dokumentu uprawniającego do kierowania Marynarzy do pracy na statkach.Wymagania dla agencji zawarte są w rozdziale 3 ustawy o pracy na morzu i rozporządzeniach wykonawczych.

Opłaty

 • Opłaty za przeprowadzenie audytów zawarte są w art. 18 pkt. 9 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu
 • Opłata za wydanie dokumentu podana jest w art. 18 pkt. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu

Informacje prawne

 • wniosek o wydanie świadectwa zgodności agencji pośrednictwa pracy marynarzy - ( docx ) ( pdf )

 Szczegółowe informacje:

 • Marek Łęski – Główny Inspektor – pok. 115, tel.: 91 44 03 594
 • Piotr Kałuża – Z-ca Głównego Inspektora - pok. 115, tel.: 91 44 03 594

Konsultacje w sprawie przygotowania:

  • Anatol Syrenicz – Główny Specjalista – pok. 108, tel.: 91 44 03 595
  • Jerzy Moskwa – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
  • Mirosław Osiecki – Starszy Inspektor – pok. 104, tel.: 91 44 03 283
  • Mariusz Janiszewski – Starszy Inspektor – Świnoujście, pok. 19, tel.: 91 32 14 316