Nadawanie lub wykreślenie nazwy statku

Od decyzji o zatwierdzeniu/wykreśleniu nazwy statku morskiego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości - 10 zł, zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz. 53) do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1282, ze zmianami).

Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu składania dokumentów na konto Gminy Miasto Szczecin.
Bank PKO Bank Polski 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
(w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

Osoby do kontaktu:

  • Joanna Suszko - Nowak - Starszy Inspektor - pok. 113, tel.: 91 44 03 598